Regulamin | Imersja

FAQ

Co to jest wirtualna rzeczywistość (VR)?

To cyfrowy świat, w którym gracz jest głównym bohaterem. Dzięki specjalnym goglom, czujnikom i kontrolerom jesteśmy w stanie interakcyjnie oddziaływać na wirtualny świat w pełni zanurzając się w otoczenie. Taki proces nazywany jest imersją.

Czy jest to bezpieczne?

Tak. U niektórych osób mogą pojawić się pewne niedogodności w postaci zawrotów głowy lub mdłości związane z tzw. chorobą symulatorową czyli stanem, w którym gracz fizycznie stoi na podłodze, ale przemieszcza się w wirtualnym świecie – czyli jego mózg otrzymuje sygnał o wykonywaniu ruchu. Nasz przeszkolony personel potrafi odpowiednio dobrać rodzaj gry, aby unikać tych niedogodności – gdy gracz poczuje dyskomfort, zmieniamy po prostu grę.

Jestem pierwszy raz, co muszę wiedzieć?

Wszystko zostanie wyjaśnione na miejscu. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia.

Jak się ubrać?

Wygodnie 🙂 Temperatura w salonie osiąga 21-22 st. W przypadku butów na obcasie, zalecamy granie bez obuwia.

Ile to kosztuje?

Cennik dostępny jest tutaj.

Czy mogę poruszać się podczas grania?

Tak. Na stanowiskach z goglami pole do gry to obszar 3x3m. Podczas gry granice realnego pomieszczenia są zaznaczony wirtualną ścianą, która pokazuje się graczowi, gdy się do niej zbliża. Pozwala to uniknąć potencjalnego zderzenia z rzeczywistością 😉 Problem ograniczonej powierzchni rozwiązuje wielokierunkowa bieżnia, która pozwala na chodzenie bez ograniczeń. Pracownik salonu dobierze grę, podczas której zmęczysz się więcej lub mniej.

Jak działa bieżnia?

Jest to specjalna powierzchnia, po której chodząc „w miejscu” (ślizgając się w specjalnym obuwiu), poruszamy się w wirtualnym świecie bez ograniczeń. Przez cały czas gracza zabezpiecza uprząż na wysokości pasa, pozwalająca przechylać się i biegać po powierzchni bieżni. Tego po prostu trzeba spróbować!

Czy nie zaplączę się w okablowanie?

Nie. W naszym salonie okablowanie prowadzone jest nad głową gracza i dzięki specjalnym odciągom pozwala na swobodne poruszanie się na wyznaczonym obszarze.

Jaki sprzętem dysponujecie?

Wielokierunkowa bieżnia Virtuix Omni wraz z goglami HTC VIVE oraz  Gogle Oculus Rift CV1. Każda ze stacji obsługiwana jest przez komputer z GTX 1080, i7-8700 i 16BG RAM.  Wszystkie gry ustawione są na maksymalne detale przy 90FPS.

Jakie gry są w ofercie?

Wszystkie gry wraz z opisem i zajawkami dostępne są tutaj.

Czy można grać w trybie wieloosobowym?

Tak, wiele tytułów oferuje grę w trybie kooperacji lub PvP. Można wyjąć nasze wszystkie stanowiska w jednym czasie i grać wspólnie ze znajomymi. Wszystkie gry opisane są tutaj.

Czy mogę przyjść ze znajomymi?

Oczywiście! Przy każdym stanowisku znajduje się sofa, która wygodnie pomieści do 4 osób. Tylko od was zależy, jak podzielicie zarezerwowany czas.

Czy znajomi mogą oglądać moje zmagania w wirtualnej rzeczywistości?

Tak. Przy każdym stanowisku znajduje się 40″ telewizor, dzięki któremu można obserwować (i komentować), co gracz robi podczas gry.

Co z higieną sprzętu?

Przy każdym stanowisku znajdują się środki dezynfekujące. Obsługa dba o czystość i higienę sprzętu. W salonie dostępne są również odpłatne jednorazowe maseczki na gogle.

Noszę okulary, czy to przeszkoda?

Zalecamy granie w soczewkach kontaktowych.

Czy są ograniczenia wiekowe?

Zalecamy korzystanie z VR osobom powyżej 13 lat, jednak za zgodą oraz w obecności rodzica lub opiekuna dopuszczamy młodsze dzieci. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny. Górnej granicy wieku nie ma.

Chciałbym zorganizować imprezę, czy jest taka możliwość?

Oczywiście! Organizujemy imprezy w naszym lokalu oraz na zewnątrz. Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki eventy.

REGULAMIN

Regulamin IMERSJA Salon VR

07.05.2018

1. Usługa firmy Imersja Salon VR Justyna Garyga Monika Pluta spółka cywilna, al. W Korfantego 2/101, 40-004 Katowice, NIP 6342925477 (zwanego dalej “Salonem”) polega na udostępnianiu stanowisk pozwalających na korzystanie z programów do kreowania wirtualnej rzeczywistości, wyposażonych w profesjonalne gogle VR renomowanych firm wraz z kontrolerami ruchu oraz stanowiska bieżni wielokierunkowej, również wyposażone w gogle VR i kontrolery ruchu.

2. Zasady korzystania z Salonu i oferowanych w nim usług określa niniejszy Regulamin. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Salonu, każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Salonu: www.imersja.pl oraz w siedzibie Salonu.

3. Korzystanie ze stanowisk jest odpłatne według aktualnego cennika, zamieszczonego na stronie internetowej www.imersja.pl oraz dostępnego w siedzibie Salonu.

4. Salon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-21:00 oraz w weekendy od 12:00-22:00. Godziny otwarcia podane są także w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej www.imersja.pl. Ostatnia sesja VR zaczyna się od poniedziałku do piątku o 20:30, a w weekendy o 21:30.

5. Wykupienie usługi oferowanej przez Salon Imersja jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu i akceptuje ich warunki. Klient oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług.

6. Osoby niepełnoletnie poniżej 13-tego roku życia mogą korzystać z usług Salonu wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie od 13-tego do 16-tego roku życia zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z usług Salonu. Formularz zgody dostępny jest na stronie internetowej Salonu: www.imersja.pl. Młodzież od 16-tego roku życia oraz osoby dorosłe korzystają z usług salonu na własną odpowiedzialność.

7. Osoby chcące skorzystać z usług Salonu powinny dokonać wcześniejszej rezerwacji on-line i opłacić bilet na stronie Salonu www.imersja.pl, telefonicznie w godzinach pracy Salonu bądź bezpośrednio w siedzibie Salonu. Skorzystanie z usług Salonu bez wcześniejszej rezerwacji jest możliwe tylko w wypadku, kiedy są wolne stanowiska i nie ma na nie rezerwacji w ciągu najbliższych 30 minut.

8. Na Klienta, który zrobił rezerwację na konkretną godzinę, stanowisko będzie oczekiwać 10 minut. Po upływie tego czasu rezerwacja zostanie anulowana. Zaleca się przybycie na 10 minut przed wyznaczonym czasem, aby indywidualnie dopasować stanowisko do potrzeb klienta.

9. W trakcie sesji na jednym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk VR, określoną przez pracownika Salonu. Zaleca się zajmowanie miejsc na sofach znajdujących się obok stanowisk.

10. Klient ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji na temat właściwego użytkowania sprzętu oraz pomocy pracownika w trakcie sesji.

11. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca aktualnie z tego sprzętu.

12. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk w sposób niezgodny z prawem. Jeżeli klient chce testować tytuły gier niedostępne w ofercie Salonu, musi posiadać własne konto (platformy Steam i Oculus) i licencje na wybrane programy oraz powiadomić o tym pracownika Salonu przy dokonywaniu rezerwacji.

13. Klientom z wadą wzroku zaleca się korzystanie ze sprzętu w soczewkach kontaktowych. Niewielka wada wzroku nie wywołuje dyskomfortu podczas użytkowania gogli VR.

14. Korzystanie ze stanowisk VR wymaga ruchu, oddziałuje na błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł słuchu oraz wzroku, czego skutkiem może być pojawienie się tak zwanej choroby symulacyjnej, ataku epilepsji czy innych objawów, które opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu. W momencie wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych, należy niezwłocznie przerwać korzystanie ze sprzętu VR oraz powiadomić o tym fakcie pracownika Salonu. Salon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk VR.

15. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a także zakaz wstępu dla osób pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. W części stanowisk, gdzie odbywają się sesje VR, zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.

16. Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki przez osoby przebywające na jego terenie. Za dzieci poniżej 13-tego roku życia przebywające na terenie Salonu odpowiadają ich opiekunowie.

17. Wszystkie osoby przebywające na terenie Salonu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do stosowania się do instrukcji pracownika. W przypadkach, które nie zostały omówione w niniejszym Regulaminie, osoby przebywająca na terenie Salonu zobowiązane są do stosowania się do poleceń pracownika Salonu.

18. Zasady zwrotu rezerwacji:

a) Zwrot kwoty za opłaconą rezerwację możliwy jest w przypadku nieodbycia się sesji VR z przyczyn leżących po stronie Salonu Imersja.

b) Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

c) Oprócz sytuacji opisanej w pkt. 19 a), Salon Imersja dopuszcza jednak zwrot kwoty w przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w sesji VR, na którą dokonał rezerwacji. Z opisanej wyżej rezygnacji z uczestnictwa w sesji VR Klient może skorzystać najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanej sesji. Po tym czasie zwrot nie jest możliwy.

d) Celem otrzymania zwrotu należy:
• zgłosić się do siedziby Salonu Imersja osobiście, mailowo lub telefonicznie oraz
• podać pracownikowi numer i datę Płatności, która podlega zwrotowi.

e) Zwrot dokonywany jest w formie zwrotu gotówki.

19. Zasady reklamacji:

a) Reklamacje dotyczące usług, w tym z tytułu nieprawidłowego działania strony www, na której dokonywana jest rezerwacja, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach, należy zgłaszać Salonowi Imersja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@imersja.pl.

b) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
• dane Klienta, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji rezerwacji na stronie Salonu Imersja,
• datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer Płatności, której dotyczy reklamacja,
• opis przedmiotu reklamacji.

c) Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w terminie 14-stu dni od daty powzięcia przez Klienta informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie złożenia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w pkt. 19 a). Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

d) Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych spraw – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

e) Reklamacje dotyczące płatności on-line należy zgłaszać do Operatora Płatności, zgodnie z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności – www.przelewy24.pl.

20. Zabrania się samodzielnego korzystania z bieżni wielokierunkowej Omni. Należy stosować się do zaleceń obsługi. Szczególną ostrożność należy zachować podczas wchodzenia i wychodzenia z bieżni (powierzchnia bieżni jest śliska i może grozić upadkiem).

21. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje anulowanie opłaconej usługi, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz konieczność opuszczenia Salonu.

22. Wszelkie opinie, zażalenia, skargi oraz wnioski należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@imersja.pl.

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07.05.2018 r. do odwołania.

Ostrzeżenie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

w Salonie Imersja

07.05.2018

 • Przed pierwszym przystąpieniem do używania sprzętu każdy Klient powinien zapoznać się z poniższym Ostrzeżeniem, aby uniknąć kontuzji, odczucia dyskomfortu lub zniszczenia urządzeń.

 • Stanowisko powinno być przygotowane indywidualnie dla każdego użytkownika. Ignorowanie wskazówek obsługi może zwiększyć ryzyko odczuwania dyskomfortu.

 • Osoby o szczególnym stanie zdrowotnym: kobietom w ciąży, osobom starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem lub inne problemy zdrowotne, zaleca się konsultację u lekarza przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń.

Przeciwwskazania do użytkowaniu sprzętu w Salonie Imersja

Drgawki: Jeżeli występowały u Ciebie drgawki, utraty przytomności lub inne objawy epileptyczne, przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu zaleca się konsultację u lekarza.

Zakłócenia częstotliwości radiowych: Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę, jak również rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

Dzieci: Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania ze stanowisk dzieci poniżej 13-tego roku życia – sesje muszą odbywać się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Korzystanie ze sprzętu przez osoby niepełnoletnie powyżej 13-tego roku życia powinno odbywać się pod kontrolą dorosłych i do ukończenia przez dziecko 16-tego roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Ogólne wskazówki i środki ostrożności

Należy zawsze przestrzegać poniższych uwag oraz stosować się do środków ostrożności podczas odbywania sesji, aby zminimalizować ryzyko obrażeń bądź odczucie dyskomfortu!

 • Seans powinien odbywać się w wyznaczonym obszarze (tzw. roomscale) lub na podeście bieżni wielokierunkowej ze specjalną uprzężą asekuracyjną.

 • Każdorazowo należy dopasować gogle do kształtu głowy, ustawić ostrość i upewnić się, że obraz jest przejrzysty.

 • Przy pierwszym kontakcie z goglami generującymi wirtualny obraz rzeczywistości, należy ograniczyć się do jednej sesji. Czas korzystania można zwiększać wraz z przyzwyczajeniem się do sprzętu.

 • Jeżeli użytkownik jest zmęczony, osłabiony, przeziębiony, pod wpływem środków odurzających, kaca, jeśli odczuwa bóle głowy, uszu, niestrawność – nie zaleca się odbywania sesji. Korzystanie ze sprzętu w takim stanie może pogorszyć stan samopoczucia lub zdrowia.

 • Co każde 30 minut sesji zaleca się zrobić kilka minut przerwy, nawet jeśli nie odczuwa się takiej potrzeby.

Możliwe powikłania

 • W przypadku poczucia któregoś z niżej wymienionych objawów, natychmiast należy poinformować o tym pracownika i przerwać sesję: napady drgawkowe, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, utrata świadomości, zawroty głowy, dezorientacja, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, senność, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.

 • Objawy choroby „symulacyjnej”, wymienione wyżej, mogą utrzymywać się i nasilać przez kilka godzin po odbyciu sesji.

 • W przypadku wystąpienia objawów, aż do ich ustąpienia nie powinno się wykonywać ciężkich prac fizycznych, prowadzić samochodu, jeździć na rowerze.

 • Nie zaleca się ponownego użytkowania sprzętu VR do kilku godzin po ustąpieniu objawów. Przed kolejną sesją należy upewnić się, że stanowisko jest poprawnie skonfigurowane.

 • Jeżeli objawy występowały tylko podczas konkretnej gry/aplikacji, należy ją wykluczyć z kolejnych sesji.

 • Jeżeli któreś z powyższych objawów utrzymuje się dłużej niż kilka godzin, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

 • Odbywanie sesji i granie w gry może być przyczyną kontuzji mięśni czy stawów. Jeżeli podczas gry odczuwasz objawy z tym związane takie jak drętwienie, mrowienie, sztywność – należy przestać korzystać ze sprzętu i odpocząć. Jeżeli objawy nie znikają po kilku godzinach, należy udać się do lekarza.

————————————————————————————————————————-

Sposoby płatności:

W Salonie Imersja umożliwiamy następujące formy płatności:

 • Płatność on-line

Przelewy24 umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności poprzez Internet. Dzięki płatnościom elektronicznym zapłacisz za pomocą natychmiastowego przelewu bankowego.

 • Płatność w Salonie Imersja

Zapłata za zamawianą sesję na stanowisku VR możliwa jest gotówką lub kartą w siedzibie Salonu Imersja. Akceptujemy karty Visa, Mastercard oraz BLIK.

—————————————————————————————————————————

Polityka prywatności

25.05.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych Klientów Imersja Salon VR:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Klientów Imersja Salon VR jest firma: Imersja Salon VR Justyna Garyga Monika Pluta s.c. Al. W. Korfantego 2/101, 40-004 Katowice, NIP: 634 292 54 77.

Kontakt:
– e-mail: kontakt@imersja.pl,
– adres: Imersja Salon VR Justyna Garyga Monika Pluta s.c. Al. W. Korfantego 2/101, 40-004 Katowice.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się droga poczty elektronicznej na adres: kontakt@imersja.pl lub listownie: Imersja Salon VR Justyna Garyga Monika Pluta s.c. Al. W. Korfantego 2/101, 40-004 Katowice.

2. W serwisie www.imersja.pl zbieramy następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko Klienta – podczas rezerwowania usługi oraz składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;

• adres poczty elektronicznej– za pośrednictwem adresu e-mail wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji oraz możliwy ewentualny kontakt.

Podczas korzystania z serwisu www.imersja.pl niektóre dane Klientów są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora serwisu www.imersja.pl dla celów administracji systemu, dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
• nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu,
• adres IP,
• wersję oprogramowania przeglądarki,
• system operacyjny komputera,
• logi systemowe.

3. Imersja Salon VR przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a) wykonanie umowy pomiędzy Imersja Salon VR Justyna Garyga Monika Pluta s.c. a użytkownikiem serwisu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;

b) marketing produktów i usług Administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Dane Klientów przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Imersja Salon VR jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Dane Klientów przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
• w przypadku udzielenia zgody– do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Klienta, ograniczających tę zgodę,
• w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
• w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

4. Odbiorcy Danych osobowych:

Dane osobowe przechowywane są na serwerze chronionym hasłem i nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, tj. operatorów systemów płatności (PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068), które realizują płatności za zakupione w serwisie usługi, firm hostingowych (Futurehost H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Franklina Roosevelta 2260-829 Poznań). W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem www.imersja.pl, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Klientów danych, zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Imersja Salon VR nie planuje takich działań w przyszłości.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• prawo dostępu do własnych danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia własnych danych osobowych;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;

• prawo do przenoszenia własnych danych osobowych. Klienci mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Imersja Salon VR przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku chęci wykreślenia danych osobowych z bazy, prosimy o kontakt osobisty lub drogą elektroniczną. Uprawniony pracownik dokonuje wykreślenia danych z bazy, co powoduje ich usunięcie. Od tej pory przestają one być wykorzystywane w kontaktach marketingowo-sprzedażowych.
Dane księgowe usunięte zostaną po terminie ustawowym, którego wymagają organy skarbowe do prowadzenia rozliczeń i działań kontrolnych.

7. Media społecznościowe

Wszystkie dane przechowywane są na serwerach portali Facebook i Instagram, i nie są przez Imersja Salon VR dodatkowo przetwarzane poza analizą odwiedzin, która ma charakter jedynie statystyczny. Klient niezainteresowany kontaktem ze strony Imersja Salon VR drogą poczty elektronicznej, może wystosować prośbę o wykreślenie z bazy mailingowej. Wykorzystanie mediów społecznościowych nie podlega tej procedurze, gdyż Imersja Salon VR nie ma wpływu na to, do kogo trafiają informacje, a obiegiem informacji zarządzają systemy tych mediów.

Facebook i Instagram

Na stronie www.imersja.pl znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Listę pluginów na Facebooku znajduje się tutaj. Analogicznie na stronie www.imersja.pl znajduje się również zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Instagram, LLC ATTN: ArbitrationOpt-out 1601 WillowRd. Menlo Park, CA 94025 , USA. Pluginy Facebooka i Instagrama znajdują się pod przyciskami znaczków Facebooka i Instagrama w sekcji Kontakt serwisu www.imersja.pl. Podczas odwiedzania serwisu www.imersja.pl następuje automatyczne połączenie poprzez pluginy pomiędzy serwerem Facebooka i Instagrama, a przeglądarką internetową stosowaną w urządzeniu Klienta. Facebook i Instagram otrzymuje wówczas informację, pod jakim adresem IP Klient odwiedził serwis. Jeśli Klient kliknie na przycisk Facebooka lub Instagrama w czasie, kiedy jest zalogowany w swoim koncie na Facebooku lub Instagramie, to zawartość serwisu www.imersja.pl może zostać podlinkowana do profilu Klienta. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych portali Facebook i Instagram.
Jeżeli Klient nie wyraża zgody na odnotowanie faktu odwiedzenia serwisu www.imersja.pl, powinien opuścić swoje konto w portalu społecznościowym.

8. Google Analytics

Serwis www.imersja.pl korzysta z Google Analytics– usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Firma Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce – jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z serwisu www.imesja.pl, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

9. Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary serwisu www.imersja.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Opera
Safari

10. Każdy Klient ma prawo kierować opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres e-mail: kontakt@imersja.pl.

—————————————————————————————————————————

Regulamin Bony podarunkowe Salonu Imersja

1. Bony podarunkowe (zwane dalej “Bonami”) upoważniają okaziciela do skorzystania z usług Salonu w wymiarze określonym na bonie (wymiar godzinowy oraz rodzaj stanowiska).

2. W ofercie dostępne są następujące rodzaje bonów podarunkowych:

 • Bon na 30 min na stanowisko z goglami,
 • Bon na 60 min na stanowisko z goglami,
 • Bon na 30 min na stanowisko z bieżnią,
 • Bon na 60 min na stanowisko z bieżnią.

3. Bon podarunkowy nie może zostać zwrócony ani wymieniony na gotówkę.

4. Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

5. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Bonu, jeśli osoba obdarowana chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość bonu.

6. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu. W uzasadnionych przypadkach okres można wydłużyć tylko po uzgodnieniu z pracownikiem Salonu.

7. Niewykorzystanie Bonu, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu Bonu, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Salonu Imersja z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

8. Posiadacz Bonu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty – rezerwacja odbywa się on-line, telefonicznie w godzinach pracy Salonu lub osobiście w Salonie (podając kod Bonu).

9. Salon Imersja nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie bądź uszkodzenie Bonów.

10. Kupujący Bon, jak również posiadacz Bonu, zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, Regulaminu Salonu oraz Ostrzeżenia Dotyczącego Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu w Salonie Imersja.

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07.05.2018 r. do odwołania. 

—————————————————————————————————————————

Regulamin Talonów do wykorzystania w Salonie Imersja

1. Talony do wykorzystania w Salonie Imersja (zwane dalej “Talonami”) upoważniają okaziciela do jednorazowego obniżenia kwoty rachunku za usługi Salonu o wartość podaną na Talonie.

2. Talony są przekazywane przez Salon Imersja partnerom biznesowym z przeznaczeniem do kolportażu wśród ich klientów, według przyjętych przez danego partnera zasad. Salon Imersja wyłącza jednakże możliwość sprzedaży Talonów. Talonów nie można kupić w Salonie Imersja ani  u partnerów biznesowych Salonu Imersja

3. Talon nie może zostać zwrócony ani wymieniony na gotówkę.

4. Jednorazowo można skorzystać z maksymalnie dwóch sztuk Talonów – tj. obniżyć kwotę rachunku o skumulowaną wartość maksymalnie dwóch Talonów.

5. Talony nie łączą się z innymi promocjami.

6. Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Talonu, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

7. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Talonu, jeśli okaziciel chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość Talonu.

8. Talony są bezterminowe.

9. Posiadacz Talonu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, Regulaminu Salonu oraz Ostrzeżenia Dotyczącego Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania Sprzętu w Salonie Imersja.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 07.08.2018 r. do odwołania.

—————————————————————————————————————————

POBIERZ